Trakya Tredaş Elektrik Fatura Sorgulama ve Ödeme


Trakya Elektrik fatura borç sorgulama ve ödeme:

Trakya Tredaş Elektrik fatura borcunuzu sorgulamak için tıklayınız.

 

 

Ucuz Elektrik

 

Trakya Elektrik Fatura Ayrıntıları Bilgileri

İŞLETME ADI : Abonenin bağlı bulunduğu bölgenin abonelik işlemlerini yürüten şube.

İŞLETME KODU: Abonenin bağlı bulunduğu bölgenin abonelik işlemlerini yürüten şubenin kodu.

ABONE NO : Sözleşme sırasında aboneye enerji kullandığı tesisat için verilen abonelik numarası.

DOSYA-SIRA : Abonenin enerji kullandığı tesisatın bulunduğu bölgenin defter numarası.

FATURA KODU : Aboneye tahakkuk eden faturanın seri numarası.

FATURA TARİHİ : Fatura tahakkukunun yapıldığı tarih.

SON ÖDEME TARiHi : Faturanın en son hangi tarihte ödeneceğini gösteren tarih.

TARİFE KODU : Abonenin hangi tarife grubunda enerji kullandığını gösteren kod numarası.

İLK OKUMA : Abonenin bir önceki dönemde sayacının okunduğu tarih.

SON OKUMA : Abonenin sayacının fatura döneminde okunduğu tarih.

SÖZLEŞME GÜCÜ : Abonenin talebi üzerine çekeceği kabul edilen ve sözleşmesinde çekilmesi veya verilmesi konusunda belli hükümler konulmuş bulunan güç miktarı.

ÇEKİLEN GÜÇ : Abonenin 1 aylık okuma döneminde kullanmış olduğu güç.

GÜÇ AŞIMI : Abonenin 1 aylık okuma döneminde sözleşme gücü üzerinde çektiği güç miktarı.

ÇARPAN : Akım trafolu ve gerilim trafolu abonelerde endeksler arası farkın çarpıldığı değeri gösteren katsayı.

TÜKETİM : Son okuma değerinden, ilk okuma değerinin çıkarılması ile hesaplanan tüketim miktarının kwh cinsinden değeri.

SAYAÇ NO : Tesisatta enerji kullanan elektrik sayacının seri numarası.

REAKTİF : Tüketilen reaktif enerji miktarının kwarh cinsinden parasal değeri.

TRAFO KAYBI : Alçak gerilimden ölçü yapılan trafo cihazındaki enerji kaybının parasal değeri.

SAYAÇ BAKIM AYAR BEDELİ : Periyodik sayaç değişmesinde sayacın labaratuarda ayarı ve bakımı için alınan parasal bedeli.

GÜÇ AŞIM BEDELİ : Çift terimli abonelerin sözleşme gücü üzerinde güç çekmesi durumunda, sözleşme gücünü aşan güç üzerinden hesaplanan sabit bedel.

BELEDİYE VERGİSİ : Abonenin, abonelik bölgesi içerisinde hizmet veren Belediye için aktif enerji bedeli üzerinden hesaplanan vergi bedeli.

KDV : Abonenin enerji bedeli, belediye vergisi ve diğer muhtelif para ilaveleri üzerinden hesaplanan vergi miktarı.

ÖNCEKİ AYDAN DEVİR : Bir önceki fatura bedelindeki küsuratın, tahakkuk eden faturaya aktarılan miktarı.

GELECEK AYA DEVİR : Tahakkuk eden faturadaki küsuratın bir sonraki dönemde tahakkuk edecek faturaya aktarılan miktarı.

Trakya Elektrik Abonelik İçin Gerekli Belgeler ve Evraklar

MESKEN SÖZLEŞMELERİ İÇİN :

Mal sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğunu belirleyen belge, Kiracı ise kira kontratının aslı ile birlikte fotokopisi,
nüfus cüzdanı fotokopisi, Kira kontratı yok ise kira kontratından dolayı mal sahibi ile aralarında çıkabilecek her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğuna dair yazılı beyan ile birlikte

- İkametgah senedi,
- Vergi kimlik Numarası,
- T.C. Kimlik Numarası,
- Abone Numarası,
- Sözleşme bedelleri tahsil edilir.
- Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Hürriyet Mah. Tepebaşı Sok. No:10 TEKİRDAĞ

Tel : 0282 258 26 00 - 15 (Santral)

Faks : 0282 293 32 13 - 14

E-posta : bilgi@tredas.com.tr
Kategori: Fatura Sorgulama ve Ödeme > Elektrik Fatura Sorgulama ve Ödeme

Konular: MEDAŞ Elektrik Fatura Sorgulama, Meram Elektrik Borç sorgulama, Konya Elektrik Fatura Ödeme, Medaş Elektrik Borç
Yorumlar

Yorum yok

Yorum Ekle

İsim:

Yorum:

En fazla 250 karakter

Güvenlik Kodu: